ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI)

ვებ საიტი: www.ndi.org/georgia