საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური სომხების ელექტორული ქცევის კვლევა

    ელექტორულ პროცესებში რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ჩართულობის ხელისშემშლელი                                              ფაქტორების ანალიზი და რეაგირების მექანიზმები

კვლევა ჩატარდა საერთო-სამოქალაქო მოძრაობა „მრავალეროვანი საქართველოს“ პროექტის ფარგლებში - „გააზრებული მხარედაჭერა - ხელი შეეწყოს მომდევნო საარჩევნო ციკლებისათვის ახალქალაქის, ნინოწმინდის, ასპინძის, ახალციხის, წალკისა და ბორჯომის საარჩევნო ოლქებში მცხოვრები ეთნიკურად სომეხი ამომრჩევლების ფართო რაოდენობრივ და ხარისხობრივ ჩართულობას ელექტორალურ პროცესში“, საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლებისცენტრის ფინანსური ხელშეწყობით. პუბლიკაცია მოამზადა უმცირესობის საკითხთა ევროპულმა ცენტრმა - კავკასია (ECMI)

   საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური სომხების ელექტორული ქცევის  კვლევა  

| |